• Neo wax warmer 800 gr
 • Natural Pine Rosin Wax 800 gr
 • 1 Wax Can Holder
 • 10 Collar Rings
 • 50 Body Spatulas
 • 50 Facial Spatulas
 • 50 Body Strips
 • 50 Facial Strips
 • 200 ml Pre-Base Gel
 • 200 ml Milk Cleanser
 • 220 ml Oil Cleanser
 • 200 ml Soothing Cream
 • 200 ml Vitalderm pH Cream
 • 3 x 10ml Gold Concentrate Hair Inhibitor Serum
 • 220 ml Easy Clean